Towarzystwo
Cele statutowe
 
XV Naukowy Zjazd PTBnM
 
Kursy, szkolenia i zjazdy
 
Wydawnictwa
 
Kontakt
 
 

Cele statutowe PTBnM

1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów i sympozjów.

2. Organizowanie szkoleń podyplomowych i konferencji szkoleniowo-naukowych.

3. Promowanie czynnego udziału członków Towarzystwa w międzynarodowych zjazdach i sympozjach.

4. Wydawanie kwartalnika "Czynniki Ryzyka".

5. Dokonywanie rekrutacji nowych członków.

6. Nadawanie godności Członka Honorowego.

7. Popularyzowanie profilaktyki miażdżycy w środkach masowego przekazu.