Towarzystwo
Cele statutowe
 
XV Naukowy Zjazd PTBnM
 
Kursy, szkolenia i zjazdy
 
Wydawnictwa
 
Kontakt
 
 

Redaktor naczelny

prof. Marek Naruszewicz - Warszawa

Rada Redakcyjna

prof. Aldona Dembińska-Kieć - Kraków
prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach - Szczecin
prof. Grażyna Nowicka - Warszawa
prof. Michael Aviram - Izrael
prof. Mirosław Dłużniewski - Warszawa
prof. Edward Franek - Warszawa
doc. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska - Warszawa
prof. Peter Schwandt - Niemcy
prof. Tomasz Guzik - Kraków
Prof. Piotr Socha - Warszawa
prof. Bogusław Okopień - Katowice
prof. Władysław Sinkiewicz - Bydgoszcz